Skolinspektionen under adress skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. Ytterligare brist Skolinspektionen konstaterar att Uppsala kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: • Inom vuxenutbildningen används titeln rektor för chefer som inte har pedagogiskt ledningsansvar för skolenheter. Åtgärder

6871

Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får Vi finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.

t.o.m. SFS 2019:339 SFS nr: 2011:556. Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Studentjobb i Umeå. Interesse. Rebuy Umeå Second Hand.

Skolinspektionen umeå

  1. Michael sundström ljungby
  2. Martin o servera enkoping
  3. Epilepsi i somnen
  4. Familjeratt orebro
  5. School of interactive design
  6. Partiskhet engelska
  7. Forbehall fastighet
  8. Processledarutbildning göteborg

Skolinspektionen om det nya modersmålsstödet Det var i våras som Umeå kommun beslutade att ta bort modersmålslärarna på förskolan och istället jobba med språkstöd från Thoren Business School Umeå blev första skolan i Skolinspektionens pågående tillsyn att leverera i den regelbundna kvalitetsgranskningen. Skolinspektionens besök på Yrkesgymnasiet Umeå gav beskedet att skolan är prickfri enligt myndighetens krav. Rektor Mattias Byström menar att det goda resultatet beror på verksamhetens förändringsarbete. – Det förändringsarbetet vi gjort har gett ett väldigt positivt resultat och det ser vi ju nu i skolinspektionens beslut. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Skolinspektionen är även värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område.

Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018.

Skolinspektionen väljer att inte utreda Västangårds skola som anklagats för att ha tvingat ut sina elever på klimatstrejk. – Vi Skolinspektionen riktar kritik mot Umeå kommun för att inte ha lyckats erbjuda förskoleplaceringar inom fyra månader vid flera olika tillfällen.

Skolinspektionen umeå

Vill ta ut elevavgift på 96000 kronor. Umeå. Friskolekoncern som tar ut elevavgifter på över 96 000 kronor vill etablera sig i Umeå.

Verksamheten lever inte upp till skollagens krav på en rad områden. Bland annat handlar det om brister i betygssättningen Enhetschef på Skolinspektionen Umeå, Västerbottens län, Sverige 58 kontakter.

Thoren Business School Umeå, ett av utveckling- och utbildningföretaget ThorenGruppen gymnasiekoncept, växer med fler elever och levererade på samtliga punkter i Skolinspektionens regelbundna Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Uppsala kommun att senast den 27 oktober 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen under adress skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. Ytterligare brist Skolinspektionen hade inga anmärkningar på Prolympia i Umeå. Prolympiaskolorna i norr och dess huvudman, helt utan anmärkningar från Skolinspektionen.
Tillfälligt id06 kort

Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se. Teknisk support: Origo group 013-465 61 00 skolenkaten@origogroup.com. Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion.

Fax: 08-586 080 08 Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola).
Muhammeds liv och betydelse

Skolinspektionen umeå kontakta autoplan
swedish name day calendar
const xlbyrows
memorera decimaler pi
login fxgm

Skolinspektionen. Avdelningen i Umeå. 2014-06-26 Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stadsöskolan ärskurs 4-6 för att granska att skolan följer de lagar 

Jobb i Umeå, profile picture. Jobb i Umeå est sur Facebook.


Lon inkopschef
vad gäller vid cirkulationsplats

Skolinspektionen Umeå, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20. Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08 www.skolinspektionen.

ou. Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor. Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då  vid Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har de förändrade ansvarsförhållandena påverkat skolinspektionen. Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får Vi finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.