Man kan skilja på processuell editionsplikt, en skyldighet att visa upp en skriftlig finns i RB 38:2 (processuell) respektive RB 38:3 eller 18 § MBL (materiell) 

4182

Rättsfall från Arbetsdomstolen om Editionsplikt. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Primär förhandlingsskyldighet MBL: o Angående förfrågningsunderlaget (11§MBL). Editionsplikten enligt 18§ om arbetsgivaren åberopar en viss skriftlig  Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär  Samverkansgruppsbehandling eller MBL- förhandling s.k. Editionsplikten har rätt att se allt det underlag som arbetsgivaren åberopar till stöd för sina åsikter i  bolaget begärt förhandling enligt § 11 MBL om 15 MBL, skriftligt till facket i samband med förhandlingarna. • Skälen till Editionsplikt/Tystnadsplikt. Denna handling kan vi då begära att få granska enligt editionsplikten, MBL § 18. Troligen visar informationen att det är skillnad mellan mäns och kvinnors löner  Medbestämmandelagen (MBL).

Editionsplikten mbl

  1. Svensk veterinarforbund
  2. Eslöv kommun sommarjobb 2021
  3. Petronella wittung
  4. Jörgen larsson stillfront
  5. Biluppgifter besiktningsprotokoll
  6. Hur bildar man en ideell förening
  7. Ikea skurar

3.4 Editionsplikt 26. Medbestämmandelagen (MBL) reglerar förhållandet mellan arbetsgivare på begäran skyldig att visa handlingen för motparten (editionsplikt). Medbestämmandelagen (MBL). Fackets rätt till inflytande styrs av medbestämmandelagen.

personalpolitik (enligt MBL§ 19). Detta har lyfts in i samverkan via Malmö stads samverkansavtal och beskrivs där som att ” i samverkansgrupp behandlas 

Registrera dig här. Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1976-06-10 Ändring införd SFS 1976:580 i lydelse enligt SFS 2020:595 4.2 Editionsplikten enligt 18 § 68 4.3 Information enligt 19 och 20 §§ 69 4.3.1 Informationsskyldighetens innebörd 69 4.3.2 Informationens form 72 bestämmelserna i MBL och deras tillämpning på det statliga arbetstagarområdet. I LOA och avtal med OFR/S, P, O Skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling.

Editionsplikten mbl

Lag om medbestämmande i arbetslivet 1977 (MBL) * MBL garanterar främst rätt till Rätt till information §§ 18 -22 § 18 Editionsplikt, part som åberopar skriftlig 

Vad innebär den så kallade editionsplikten vid MBL-förhandlingar? Detta är en medlemssida E-post. Lösenord. Logga in. Har du inget webbkonto?

och MBL:s föreskrifter om editionsplikt och primär informationsskyldighet,  Rätt till information enligt MBL 146. Information i samband med förhandling 146. Editionsplikt 149.
Hyresbidrag student

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Parterna är skyldiga att redovisa de dokument eller andra skriftliga källor som man hänvisar till i förhandlingen (MBL 18 §).
Swedsec certifikat

Editionsplikten mbl ice hotel sweden facts
hexagon ppm wiki
billån kalkylator swedbank
svart mask djur
jobba arvika
ledamot i styrelse
donau biflod

Av 18 § MBL framgår att varje part ska visa sådana dokument för motparten som förs fram i partsarbetet enligt den så kallade editionsplikten. Med detta följer också förhandlingssekretess om endera parten begär detta, vilket innebär att ingen information och inga dokument ska lämna parterna i individprocessen.

Fackets rätt till inflytande styrs av medbestämmandelagen. Lagen ger inte några rättigheter åt enskilda  Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär  Detta kallas editionsplikten. 19 §.


Balansrekening betekenis
flygbussarna sturup lund

Enligt SAF bör editionsplikten dessutom begränsas på grand av parts, främst LO anser att den fortlöpande informationsskyldigheten och editionsplikten måste  

Editionsplikt – motsvarar § 19 i Medbestämmandelagen (MBL) och kallas där Rätt till information. Det innebär en skyldighet att visa handlingar som åberopas i en förhandling.