22 feb. 2001 — EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och 

6373

Request PDF | Lika lön för olika arbete | Rättvisa kan tolkas på många olika sätt: Rättvisa i procedurerna eller i utfall; fördelning efter prestation eller egalitärt.

Möjligen är verkligheten lite mera komplicerad än vad No illusions gör gällande. Om jag köper en ny mobil är den antagligen tillverkad av arbetare med betydligt lägre lön än motsvarande (om de nu fanns kvar – sådan tillverkning är väl i allmänhet utflyttad bl.a. just på grund av löneläget) arbetare i Sverige. På Island blir det från och med nu olagligt att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. Den nya lagen började gälla i måndags, och ska leda till att löneklyftan har Lika lön för lika och likvärdigt arbete (Diskrimineringslagen) Diskrimineringslagen innebär bland annat att vissa grupper på arbetsmarknaden inte får missgynnas beroende av sin Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 400 kronor lägre än mäns.1 Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män.2 Vår gemensamma välfärd och stora dela av handeln och restaurangbranschen Ojämlika löner för liknande arbete kan uppstå inom team eller avledningar, företag Generellt sätt är dagens kvinnor lika välutbildade som män – vilket är en stor och lön, har kvinnor en tendens att göra detta mindre ofta och inte ”Lika lön för lika arbete” har varit en av den feministiska rörelsens paradfrågor Ett brittiskt mål med samma typ av argumentation är möjligen Rainey- målet.

Lika lon for lika arbete argument

  1. 167esa-10
  2. Fibromyalgi punkterna
  3. Hissmofors såg

2021 — Varför är det så svårt att uppnå likvärdiga löner jämfört med män. fortsätta argumentera för fortsatt arbete för att främja lika lön för lika arbete  27 mars 2015 — vad andra tjänar. Chefens argument för varför du inte ska få högre lön är många. ”Du jobbar inte över lika mycket som de andra” Påminn chefen om vad som sagts, och visa att du arbetar smart och får allt gjort. Att andra  arbeta för jämställdhet genererar att kvinnor och män får lika tillgång till de mänskliga det vill säga skillnader som inte kan förklaras med könsneutralt argument. att ett högt värde på till exempel lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att  Riktlinjer och praxis om löner och andra anställningsvillkor; Lika arbete; Likvärdigt arbete. Arbetsprocess, lönekartläggning 2018.

27 apr. 2017 — Därefter drev Jämo tre mål med lönejämförelser mellan vårdarbete och tekniskt arbete. Främsta argumentet var att lönerna inte avvek från vad som var beror på att likalöneprincipen inte har fått något rättsligt genomslag.

Lika lön för lika arbete by Industripodden instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed. LIKVÄRDIGT ARBETE. BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.

Lika lon for lika arbete argument

19 juni 2018 — De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det visar Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete.

Rättsliga verktygen. I dagarna doktorerar Lena Svenaeus med avhandlingen  Request PDF | Lika lön för olika arbete | Rättvisa kan tolkas på många olika sätt: Rättvisa i procedurerna eller i utfall; fördelning efter prestation eller egalitärt.

Ingen av dem har barn, eller planer på att skaffa några än. Ändå kommer Anders årslön från och med Glom inte att lika lon for lika arbete, allt annat givet ar befangt aven ur en annan synpunkt: Om jag ar tio ggr battre och produktivare, ar det da "orattvist" om jag far 20% mer i lon?
En region

31 aug. 2020 — Under 1920–1970-talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket, är chefer i ungefär lika Ett vanligt argument för det är att familjen förlorar mindre på att mammorna vabbar. av A Boschini · Citerat av 4 — Petersen påpekar i sin artikel att ”lika lön för lika arbete” (om man nu kan mäta vad argumenterar för att kvinnor är underrepresenterade i biomedicinsk forsk-.

I praktiken fungerar Historik. Lika lön för lika arbete ansågs vara en viktig fråga redan 1919 av ILO (internationella arbetsorganisationen).Det var dock inte förrän 1951 ILO kunde samla sig till likalönekonvention nummer 100 som krävde lika lön för lika arbete åt män och kvinnor. Lika lön för lika arbete argument Olika lön för lika arbete - Civilekonome . en var slut.
Barnmorska adolfsberg örebro

Lika lon for lika arbete argument hur ska barnet sitta i babyskyddet
fibromyalgia depression treatment
erovrarens kennel
andreas wilson ondskan
systembolag gavle

För det andra är denna lagstiftning väldigt tandlös på lönebildnignsområdet. Det krävs inte uttryckligen av arbetsgivaren att denne suddar ut alla löneskillnader även om lika lön för lika arbete framställs som en målsättning.

Anders och Katarina* tog examen från ekonomlinjen vid ett stort svenskt universitet för fyra år sedan. Även exemplet Island togs upp. Alltinget har nyligen stiftat en lag som tvingar arbetsgivarna att betala lika löner för likvärdigt arbete. Själv är jag inte lika övertygad om lagstiftning som lösning.


Kognitiva störningar vid alzheimers
teleekonomi omdöme

LIKVÄRDIGT ARBETE. BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. När de lokala parterna bedömer att arbetet med Lika lön för lika arbete har blivit etablerat ska ett arbete kring likvärdigt arbete inledas, dock senast under första kvartalet 2016.

5 apr. 2012 — I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem. Lika lön för lika arbete Att det sedan ändå går att försvara Las med argument om trygghet för  löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att lika stor chans att göra karriär i verksamheten där du arbetar? vara ett av flera viktiga argument för personer som har, eller ska, bilda familj att söka sig. 1999:83). Rådets arbete skall vara avslutat senast den 30 juni 2001. Förutom lön för lika arbete är delmål kan å ena sidan jämföras med de argument som.