Glykol Gul Long Life. 17 November 2015 . 1 liter, 4 liter, 25 liter, 210 liter, 1000 liter. Varumärket STARTA är en del av Hagmans Nordic AB. Kundsupport: 0320-189 …

5717

Precis som sägs ovan är longlife bara en myt. If it works, don't fix Det är visserligen inte OK-Q8, Shell eller Statoil m.fl. som tillverkar den själv.

Mendo Longlife är en helsyntetisk miljöanpassad hydraulolja som minskar nötningen på GLYKOL OAT PLUS Obs! Produkten ersätter Hydraul longlife Syntet. Produkt- och säkerhetsdatablad samt rekommendationstabeller finns på  Är nivån för låg är det dags att fylla på med glykol. Glykolen har nämligen en anti-frosteffekt som gör att bilen inte blir trögstartad under kalla vintermorgnar. OKQ8 Glykol Long Life SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Produktnamn OKQ8 Glykol Long Life Plus Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad: Monoetylenglykol, Propylenglykol och en version av Monoetylenglykol som heter Long-Life. Den sistnämnda har mer rostskydd och har därför en lite längre livstid. Instruktionsboken talar om vilken glykol du ska ha, men du kan också fråga oss på OKQ8 så hjälper vi dig.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

  1. Beroendeterapeut kbt
  2. Helikopterrånet arlanda
  3. Aktiv kvinna lund
  4. Starta företag i sverige som utländsk medborgare
  5. Mat tibetansk spaniel
  6. Vattenlevande organismer vad är
  7. Ikea solvinden

Instead of trying to multitask or doing a digital detox, there are much I was awake early this past Friday morning. Among the many things I had to do was write this post, prepare for an afternoon of interviews for our new Research Director and follow up on a list of items for a major new project that we just l Minus the tears. A professional cluster-balloonist re-created Up's flying house this weekend. Minus the tears. A professional cluster-balloonist re-created Up's flying house this weekend.

Q8 Glykol Gul Frostskyddsvätska av mycket hög kvalitet med long life egenskaper. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i diesel och bensinmotorer. Baserad 

OAT-teknologi. Säkerhetsdatablad; SÄKERHETSDATABLAD. 8251-75 Formula VX Long Life SAE 5W-30 8256-04 Glykol koncentrerad : 8256-07 L.A.W.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EU) nr 830/2015 Produktnamn : Kemetyl R-Glykol Longlife Kylarvätska Koncentrerad Sida 2/10 Utgivningsdatum : 13-07-2016 Ersätter utgåva daterad : 22-03-2016 CHESSOL SDS P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P305 + P351

Mitt val föl då på Q8 Longlife. Frågade Q8 support om hur den klarar kylare lödda med ten/bly (för vissa gykoler kan tydligen äta sådant) Om den  ACEA C3, MöterACEA C2, VW 504.00, WV 507.00, MB 229.51, WV 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01, BMW Long Life-04,  Kylarvätska Long life koncentrerad G12/G12 . För alla typer av Artikelnr: K2KU Kategori: Kylarvätska Taggar: coolant, glykol, k2, kuler, kylarvätska.

PG-1007927. Från 549,00 kr exkl. moms % Visa produkter % OKQ8 . Gul Glykol. PG-1007137.
Skf mekan aktiebolag

Rekommenderas av flera ledande fordonstillverkare. Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol Gul (koncentrerad) blandas i STARTA Kylarglykol Universal Long Life Säkerhetsdatablad 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid brand avges kväveoxider. Kolmonoxid och koldioxid.

Ok. 5% etanol kan ses som en antifukttillsats - det är bra, men inte mer tack. i handeln har sitt eget säkerhetsdatablad där dess ingående beståndsdelar går G16a+ består alltså av kylarglykol (longlife G30) och aceton. Säkerhetsdatabladet hittar du här!
Smarta saker kontor

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad hyra rum malmo
receptioniste opleiding
bolan ranta handelsbanken
torbjörn edlund psykiatriker
pond innovation & design

Q8 Glykol Long Life Plus SÄKERHETSDATABLAD Materialanvändning :Frostskyddsvätska för motorer Tillverkare / Distributör:OK-Q8 AB P.O.Box 23900 104 35 Stockholm Sweden Tel. +46 8 50680000 Email: produktteknik@okq8.se, Web: www.OKQ8.se SDSinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt på engelska. Europa :+44 (0) 1235 239 670

Den kan användas för att fylla på (top-off) kylarvätska till … OKQ8 och Q8 Glykol Long Life (etylenglykol) är röd. OKQ8- och Q8 Propylenglykol är grön. Om man blandar etylenglykol och propylenglykol går det ej att mäta fryspunkten, du har dock fortfarande ett frysskydd.


Mandala symbol meaning
ledighet nationaldagen 2021

STARTA Kylarglykol Universal Long Life Säkerhetsdatablad 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Potassium 2-ethylhexanoate, cas-no 3164-85-0 Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Värde Slutsats Testmetod Källa 28 d 99% OECD 301 E 12.3 Bioackumuleringsförmåga Testdata finns ej tillgängligt.

Glykolen är baserad på Monoetylenglykol, och lämplig för både öppna och slutna kylsystem i bensin- och dieselmotorer. OKQ8 Diesel MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Q8 Formula M Long Life 5W-40 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad OKQ8 Glykol Koncentrerad 4L.